Zásady ochrany osobných údajov

Kto sme

Adresa našej webovej stránky je: https://www.creanatura.sk a nižšie uvádzame zásady ochrany osobných údajov.

Kontaktný formulár

Vaše osobné údaje spracovávame najmä preto, aby sme vás mohli spätne kontaktovať.

Právnym základom je súhlas, ktorý ste nám poskytli odoslaním kontaktného formulára tlačidlom odoslať. Účelom spracúvania je komunikácia a odpovede na vaše otázky. Pre tento účel spracúvame osobné údaje v rozsahu: e-mailová adresa, meno, telefónne číslo.

Uchovanie osobných údajov

Vaše osobné údaje budeme uchovávať pokiaľ bude trvať udelenie vášho súhlasu a pokiaľ budeme mať oprávnený záujem na ich uchovávaní alebo pokiaľ nám legislatíva takúto povinnosť uloží. Po uplynutí stanovenej retenčnej doby uchovania osobných údajov sa vaše osobné údaje zlikvidujú. Nižšie v časti „Vaše práva“ uvádzame bližšie informácie o vašom práve na vymazanie údajov.

Poskytnutie osobných údajov tretím stranám

Aby sme mohli čo sa vám na našom webe páči a čo nie, kde trávite najviac času a odkiaľ rýchlo bežíte preč, kam kliknete a kam nie, používame ďalších poskytovateľov služieb pre určité sprostredkovateľské operácie, vďaka ktorým zhromažďujeme určité informácie ako IP adresa, typ prehliadača, jazyk prehliadača, časy vašich návštev, zobrazenia stránok a ich prvky (napríklad odkazy), na ktoré kliknete.

  • Google Analytics – Služba Google Analytics sa používa na sledovanie štatistík o lokalite a demografických kategórií používateľov, ich záujmov a správania na webových lokalitách a informáciach o zariadeniach, ktorými sa prípájajú na danú webovú lokalitu. Tiež používame nástroj Google Search Console na pomoc pri pochopení, ako návštevníci nájdu naše webové stránky, a vylepšení optimalizácie nášho vyhľadávača. Získajte ďalšie informácie o tom, ako sa tieto analytické údaje môžu používať, ako ich používanie môžete regulovať a ako môžete odvolať svoj súhlas s používaním vašich údajov službou Google Analytics.
  • Aksimet – Služba Aksimet sa používa na ochranu komentárov pred nevyžiadnou poštou (spamom) pod článkami. Získajte ďalšie informácie o tom, ako sa tieto analytické údaje môžu používať, ako ich používanie môžete regulovať a ako môžete odvolať svoj súhlas s používaním vašich údajov službou Aksimet.

Ak chcete zabrániť sociálnym sieťam Facebook, LinkedIn alebo Instagram, aby vašu návštevu našich stránok prepojili s vaším používateľským účtom, musíte sa odhlásiť z príslušného používateľského účtu pred vstúpením na naše stránky alebo si túto možnosť nastaviť v preferenciách daného účtu. Ak nechcete prijímať cookies tretích strán, nastavte prosím svoj prehliadač na ich odmietnutie.

Posielanie osobných údajov mimo Európskej únie

Vaše osobné údaje sa spracúvajú výlučne v Európskej únii alebo v členských štátoch, ktoré zaisťujú ochranu osobných údajov na základe rozhodnutia Európskej komisie.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Prijali sme technické opatrenia, ktoré zaisťujú bezpečnosť osobných údajov šifrovaním prenosu dát pomocou HTTPS protokolu a zabezpečili tak vaše osobné údaje v súlade s čl. 32 GDPR nariadenia.

Vaše práva

Podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov máte právo vyžiadať si od creanatura.sk prístup k svojim osobným údajom, a ďalej uplatniť svoje nasledovné práva:

  • zistiť, či creanatura.sk  osobné údaje spracúva a ak áno, aké sú to osobné údaje a dôvod ich spracovania
  • právo na opravu osobných údajov – týmto spôsobom máte možnosť opraviť akékoľvek neúplné alebo nepresné informácie, ktoré o vás vedieme
  • právo na vymazanie osobných údajov – umožňuje vám požiadať nás o odstránenie osobných údajov, ak nie je dôvod na to, aby sme ich naďalej spracúvali
  • právo na prenosnosť údajov – máte možnosť preniesť vaše osobné údaje v elektronickej a štruktúrovanej podobe z creanatura.sk  k inému subjektu
  • právo na obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov – môžete nás na určitý čas požiadať o pozastavenie spracovania vašich osobných, napríklad ak chcete, aby sme preukázali jeho presnosť alebo dôvod na ich spracovanie
  • právo namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov – máte právo namietať, keď sa osobné údaje spracovávajú z dôvodu, že spracúvanie je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany, ak nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa. Ďalej tiež môžete namietať, ak sú osobné údaje spracovávané na účel priameho marketingu, vrátane namietania skutočností, že sa na vás vzťahuje rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania
  • právo odvolať súhlas – pokiaľ spracovávame vaše osobné údaje na základe vami udeleného súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať
  • právo podať sťažnosť na dozorný orgán – dozorným orgánom pre oblasť ochrany osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov, na ktorý sa môžete obrátiť, ak si myslíte, že Vaše osobné údaje nie sú spracovávané v súhlase s platnou a účinnou legislatívou.

Ako nás môžete kontaktovať

Ak máte požiadavku k ochrane osobných údajov, prosím kontaktujte nás na e-mailovej adrese: info@creanatura.sk Ak ste s našou odpoveďou neboli spokojný a domnievate sa, že spracovávame Vaše osobné údaje nesprávne, obráťte sa prosím na dozorný orgán Úrad na ochranu osobných údajov na webovom sídle https://dataprotection.gov.sk/uoou/ .